Nasze gimnazjum dużo lepiej niż Wielkopolska i kraj

Porównanie wyników egzaminu gimnazjalnego 2017

Poniżej przedstawiamy wyniki egzaminu gimnazjalnego naszej szkoły. Liczby przedstawiają wartość procentową uzyskaną dla poszczególnych przedmiotów w odniesieniu do 100% możliwych. Tabela porównuje gimnazjum im. T. Kościuszki (gimn. T.K.), średnią uzyskaną w Wielkopolsce (wlkp) i średnią krajową (kraj). Zestawienie obejmuje egzaminy z: języka polskiego, matematyki, historii i WOS, matematyki i przyrody, języka angielskiego profil podstawowy, język angielski profil rozszerzony, języka niemiecki profil podstawowy, język niemiecki profil rozszerzony.

gimn. T.K. wlkp kraj
j. pol. 84,20 66,69 69,00
mat. 72,70 45,59 47,00
hist. i WOS 78,97 57,91 59,00
mat. przyr. 73,37 51,64 52,00
j. ang. pp 88,00 65,31 67,00
j. ang. pr 74,11 47,60 49,00
j. niem. pp 92,50 52,67 54,00
j. niem. pr 76,50 36,11 41,00