78 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

1 września 1939 roku Niemcy rozpoczęły ofensywę zbrojną na Polskę. Data ta jest ogólnie uważana za wybuch II wojny światowej. Około 4:30 oddziały niemieckie rozpoczęły działania w Tczewie, Wieluniu i słynny ostrzał polskiej placówki na Westerplatte (szkolny pancernik Schleswig-Holstein). Wojna trwała do 9 maja 1945 roku. W wyniku działań zbrojnych Polska straciła blisko 6.000.000 obywateli (3 mln Polaków i 3 mln Żydów).

Bagnet na broń
Władysław Broniewski – kwiecień 1939

Kiedy przyjdą podpalić dom,
ten, w którym mieszkasz – Polskę,
kiedy rzucą przed siebie grom,
kiedy runą żelaznym wojskiem
i pod drzwiami staną, i nocą
kolbami w drzwi załomocą –
ty, ze snu podnosząc skroń,
stań u drzwi.
Bagnet na broń!
Trzeba krwi!

Są w ojczyźnie rachunki krzywd,
obca dłoń ich też nie przekreśli,
ale krwi nie odmówi nikt:
wysączymy ją z piersi i z pieśni.
Cóż, że nieraz smakował gorzko
na tej ziemi więzienny chleb?
Za tę dłoń podniesioną nad Polską –
kula w łeb!

Ogniomistrzu i serc, i słów,
poeto, nie w pieśni troska.
Dzisiaj wiersz – to strzelecki rów,
okrzyk i rozkaz:
Bagnet na broń!
Bagnet na broń!
A gdyby umierać przyszło,
przypomnimy, co rzekł Cambronne,
i powiemy to samo nad Wisłą.

Pamięć o tych wydarzeniach jest przede wszystkim wyrazem hołdu dla ludzi, którzy stracili życie w wyniku tych tragicznych wydarzeń historycznych.