17 IX 1939 roku – napaść ZSRR na Polskę

ZSRR - Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Niechętny początkowo dialogowi z Rosjanami Hitler spostrzegł, że pakt ze Stalinem rozwiązuje mu problem bezpiecznego ataku na Polskę. Założył, że Zachód odstąpi od udzielenia Polsce pomocy, jeśli on będzie miał układ ze Związkiem Radzieckim. Spieszyło mu się, gdyż ze względu na warunki atmosferyczne musiał rozpocząć atak na Polskę (Blitzkrieg) w końcu sierpnia 1939 r., zaczął więc nalegać, by pakt ze Stalinem podpisać jak najszybciej.

Z kolei Stalin, widząc, że w rokowaniach z Anglią i Francją nie uzyska zbyt wiele, uznał, iż trafia mu się okazja odsunięcia niebezpieczeństwa ze strony Niemiec i zdobycia małym kosztem dużego terytorium wschodniej Polski. I tak obaj dyktatorzy upoważnili swoich ministrów spraw zagranicznych, aby szybko uzgodnili treść porozumienia.

23 VIII 1939 roku, Moskwa. Moment podpisania paktu o nieagresji pomiędzy Niemcami a ZSRR, znany jako „pakt Ribbentrop-Mołotow”.

23 sierpnia 1939 r. Ribbentrop spotkał się w Moskwie z Mołotowem. Pakt o nieagresji, wraz z tajnym protokołem odnoszącym się do podziału Polski pomiędzy Niemcy i ZSRR, wzdłuż rzek Pisa, Narew, Wisła i San, stał się faktem.

12 września we francuskim miasteczku Abbeville doszło do tajnej narady premierów i dowódców wojskowych Anglii i Francji. Zdecydowano, że nie zostaną podjęte żadne poważniejsze działania w celu odciążenia samotnie walczącej Polski.

17 września Armia Czerwona wtargnęła na ziemie polskie. Od samego początku starano się stworzyć wrażenie, że to nie jest agresja, ale gest przyjaźni. Akcja zaprowadzenia porządku, a także otoczenia opieką narodowych i klasowych pobratymców: Ukraińców i Białorusinów w chwili, gdy państwo polskie rozpadło się i okazało się niezdolne do pełnienia swej roli.

W październiku 1939 r. północne i zachodnie tereny Polski zostały decyzją Führera wcielone do państwa niemieckiego. Stalin natomiast zarządził na zajętych przez siebie terenach wschodniej Polski wybory. Wyłonione 22 października Zgromadzenia Ludowe Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy podjęły decyzję o przyłączeniu ich do ZSRR. Tak właśnie doszło do IV Rozbioru Polski. Kolejny raz, nasz kraj na wiele lat zniknął z mapy Europy.