Warsztaty z technik uczenia się

Warsztaty prowadziłą p. Anna Kałmucka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Czwarto – i szóstoklasiści wraz z nauczycielami wzięli udział w trzygodzinnych warsztatach z technik uczenia się przeprowadzonych przez p. Annę Kałmucką z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarocinie. Uczniowie poznali mnemotechnikę, czyli metody zapamiętywania przez tworzenia obrazów, łańcuchów skojarzeń, rymowanek i map myśli. Skorzystali też z propozycji techniki relaksacji przy muzyce.