Wielki sukces małej szkoły.

Warto się solidnie uczyć!

Ogromny sukces odnieśli uczniowie klas gimnazjalnych Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie. 16. kwietnia z rąk Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Pani Elżbiety Leszczyńskiej, siedmiu uczniów odebrało nagrody i zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Laureatami zostali : Jakub Kostuj – z matematyki i fizyki, , Jędrzej Pacanowski, Jakub Pietrzak , Łukasz Andryszewski i Piotr Sopniewski z fizyki, Kacper Grzegorczyk z chemii, Jakub Papież z geografii. Uczniów przygotowywali nauczyciele : Wiesława Idziak, Urszula Przybylska, Renata Wożniak, Anna Zakrzewska i Tomasz Tomalak. Tytuł laureata zwalnia z części egzaminu gimnazjalnego, z której otrzymuje się maksymalny wynik 100%, i zapewnia wstęp do dowolnej szkoły ponadgimnazjalnej z pierwszego miejsca.

Należy również wspomnieć o czworgu finalistach, którym w tym roku zabrakło trochę szczęścia. Osiągnięcia te potwierdzają , podobnie jak wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych w poprzednich latach , że szkoła ta tworzy warunki i możliwości rozwijania zdolności i talentów młodzieży z ogromnym sukcesem. Z informacji uzyskanych od pani dyrektor Hanny Masłowskiej , Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki chciałaby wprowadzać swoje sprawdzone i skuteczne metody przygotowywania uczniów do egzaminów i konkursów przedmiotowych również od klasy szóstej i siódmej w nadchodzącym roku szkolnym 2018/19 . W związku z tym zaprasza nadal chętnych i ambitnych uczniów do włączenia się do społeczności szkoły.