O pracy w USA

Spotkanie z p. Katarzyną Parzonką

We wtorek 19 czerwca pierwszoklasiści i uczniowie klasy IV uczestniczyli w spotkaniu z p. Katarzyną Parzonką, która przez rok pracowała jako „au pair” w USA. Pani Kasia bardzo ciekawie opowiadała o swojej pracy, amerykańskiej szkole, jedzeniu, sporcie, architekturze i kulturze.