Święto Edukacji Narodowej i pasowanie na ucznia

Dzień Nauczyciela

Po przekazaniu sztandaru odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły. We wrześniu naukę w trzech klasach pierwszych rozpoczęło 47 dzieci. W środę 10 października na scenie JOK-u najmłodsi pięknie zaśpiewali piosenki, a następnie dyr. Hanna Masłowska dużym kolorowym ołówkiem każdego z nich pasowała na ucznia. Wychowawczynie wręczały pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. W związku z Dniem Nauczyciela dyr. H. Masłowska wręczyła nagrody wyróżniającym się nauczycielom. Na koniec gimnazjalna grupa teatralna przedstawiła krótki spektakl.