Mamy sztandar

Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole miały wyjątkowy charakter. Dzięki pomoc finansowej rodziców i donatorów już w drugim roku działalności szkoła podstawowa otrzymała sztandar. Na uroczystości jego przekazania społeczności uczniowskiej obecni byli m.in. burmistrz Adam Pawlicki, wiceburmistrz Witosław Gibasiewicz, przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów LO: prezes Andrzej Frąckowiak i wiceprezes Bronisława Włodarczyk oraz dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego: dyrektor Marek Tyrakowski, wicedyrektor Dorota Andrzejewska i ksiądz proboszcz Parafii p.w. Chrystusa Króla ks. kan. Rafał Sobieraj, który sztandar poświęcił. Otrzymany z rąk przedstawicieli Rady Rodziców sztandar dyr. Hanna Masłowska przekazała uczniom. Wtedy przedstawiciele wszystkich klas złożyli ślubowanie.