Andrzejkowa wycieczka

Biblioteka Publiczna w jarocińskim Parku

W czwartek 29 listopada drugoklasiści odwiedzili Bibliotekę Publiczną w jarocińskim Parku, by wziąć udział w przygotowanych przez panie bibliotekarki andrzejkach. Była wspólna zabawa oraz tradycyjne lanie wosku i wróżenie z kart.
Zabawy andrzejkowe odbyły się również w szkole. Uczniowie ustawiali buty i przebijali serca z imionami.