Dzień Babci i Dziadka

uroczystość w sali JOK

W środę 13 lutego odbyła się w naszej szkole uroczystość Dnia Babci i Dziadka. Dla licznie zebranych w sali JOK-u gości wystąpili uczniowie klas pierwszych i klasy piątej. Najmłodsi śpiewali, tańczyli i recytowali. Była też krótka inscenizacja. Z kolei grupa teatralna pod kierunkiem p. Marta Pautrzak przygotowała spektakl „Zaczarowani w kuli śnieżnej”.