Wielkopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne

Szkolnym Planetarium w Potarzycy

W piątek 1 marca w Szkolnym Planetarium im. Twórcy Andrzeja Owczarka w Potarzycy przy Centrum Oświatowo-Kulturalnym im. Jana Heweliusza w Potarzycy odbyło się Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne oraz Wojewódzki Konkurs Astronomiczny na referat z zakresu astronomii i astronautyki organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Celem seminarium i konkursu jest popularyzacja astronomii i astrofizyki oraz rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów tymi dziedzinami wiedzy, dokonywanie własnych obserwacji, obliczeń, prac konstrukcyjnych oraz umiejętności prezentacji i publicznych wystąpień. Uczestnicy konkursu w 15 – minutowej prezentacji przedstawili wybrane przez siebie zagadnienia astronomiczne lub efekty własnych obserwacji.

W konkursie brali udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ostatniej klasy szkoły podstawowej ze szkół z Ostrowa Wlkp., Kalisza, Jarocina i Starego Bojanowa.

Tego dnia odbyło się również Wielkopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne., w którym udział wzięli między innymi uczniowie VIII klasy naszej szkoły. W trakcie seminarium zaprezentowane zostały referaty. Uczestnicy obejrzeli seans astronomiczny oraz zapoznali się z różnym sprzętem astronomicznym służącym do obserwacji nieba.