Młodzieżowy Strajk Klimatyczny.

zmiany Jarocina na bardziej ekologiczne miasto

W piątek 15 marca ok. 300 uczniów z całego Jarocina zebrało się na jarocińskim rynku, by wziąć udział w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym. W ten sposób młodzi wyrazili swój sprzeciw przeciwko bierności władzy wobec postępujących zmian klimatycznych. Podczas demonstracji można było podpisać petycję z postulatami młodzieży dotyczącymi zmiany Jarocina na bardziej ekologiczne i lepsze do życia miasto.