Uczniowie klasy V a z wizytą w bibliotece

wizytą w Bibliotece Publicznej w Parku

W czwartek 28 marca uczniowie klasy V a byli z wizytą w Bibliotece Publicznej w Parku. Uczestniczyli w wyjątkowej lekcji języka polskiego. W trakcie zajęć ćwiczyli poprawną wymowę różnych wyrazów, utrwalili sobie pojęcie gwary i poznali nowe zwroty – charakterystyczne dla danego regionu. Dowiedzieli się też, co to są homonimy, a nietypowe puzzle wzbogaciły zasób ich słownictwa.