Rekrutacja do klas pierwszych

wyniki rekrutacji do naszej szkoły

Szanowni Państwo,
niepewność, co do ewentualnego terminu powrotu do szkoły oraz zakończenie zapisów w wielu szkołach publicznych spowodowały, co zrozumiałe, liczne zapytania zaniepokojonych rodziców o wyniki rekrutacji do naszej szkoły. W związku z tym, jako dyrektor, korzystając z moich uprawnień, podjęłam na mocy Rozporządzenia Dyrektora Szkoły nr 43/2020 decyzję o powołaniu Komisji Rekrutacyjnej, w składzie :
Hanna Masłowska – dyrektor – przewodnicząca
Anna Zakrzewska – wicedyrektor
Katarzyna Kowalska
Agnieszka Kowalczyk
Elżbieta Adamska
Aleksandra Figaj
Paulina Leśnierowska
Kinga Siudzińska
Komisja na posiedzeniu w dniu 23.04.2020 r. przyjęła następujących kandydatów do klasy pierwszej:
Klasa 1a – wychowawczyni Pani Agnieszka Kowalczyk
1. Adamski Leopold
2. Bocheński Ludwik
3. Chudy Tomasz
4. Degórski Antoni
5. Dinter Szymon
6. Grześkowiak Maja
7. Klamecka Liliana
8. Krawcewicz Józef
9. Marcisz Nikola
10. Markiewicz Julianna
11. Mettler Zofia
12. Mielcarek Ignacy
13. Miernik Adrian
14. Pawlak Igor
15. Sobczak Adrian
16. Stec Alicja
17. Suszczyńska Ewa
18. Urbaniak Oskar
19. Wawrzyniak Antonina
20. Wyduba Julia
21. Zawodny Marcel
22. Zientek Rozalia
Klasa 1b – wychowawczyni Pani Katarzyna Kowalska
1. Andryszczak Michał
2. Balicki Paweł
3. Ekert Zofia
4. Kałużny Szymon
5. Kantorski Wojciech
6. Klarzyńska Inga
7. Kniat Kacper
8. Komorowska Weronika
9. Kowalczyk Krzysztof
10. Kubiak Hanna
11. Kurzawa Patrycja
12. Majchrzyk Marcin
13. Mettler Anna
14. Nowakowski Leon
15. Pecyna Zuzanna
16. Przepiórkiewicz Zofia
17. Przybył Aleksandra
18. Staszewska Marianna
19. Szymczak Filip
20. Tyll Lena
21. Walczak Julia
22. Wantuch Adam
W związku w z sytuacją epidemiologiczną i wynikającą z niej koniecznością dostosowania funkcjonowania szkoły do obowiązujących przepisów, rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 nie mogła odbyć się w pełni według regulaminu stosowanego w poprzednich latach. Komisja Rekrutacyjna przyjęła kryterium ( zgodnie ze Statutem Szkoły) , że pierwszeństwo w przyjęciu mają kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza obecnie lub uczęszczało już do naszej szkoły, a także dzieci pracowników ( nauczycieli i obsługi administracyjnej). Pozostali kandydaci zostali wyłonieni w sposób losowy, poprzez losowanie kartek z nazwiskami .
Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie oryginału wydawanego przez przedszkola dokumentu o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
Dzieci, które nie zostały przyjęte mogą zostać wpisane na listę rezerwową na wypadek zwolnienia się miejsc.
Od decyzji komisji przysługuje Państwu odwołanie do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od momentu ogłoszenia listy. Wszelkie dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać pod numerami telefonów 797 607 157 lub 505 092 782.